Arteterapie

Arteterapie a artefiletika

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Nesnaží se o vytvoření „hezkých“ obrázků ani objektů posuzovaných okolím. Arteterapie vymezuje prostor pro osobní činnost a rozvíjí tím duševní prostor tvůrce.
Arteterapie je nejen velmi přínosná v léčbě duševních onemocnění ale je velmi přínosná pro lidi, kteří se chtějí skrze výtvarné umění lépe poznat a porozumět sobě samým.

Svou pozornost zaměříme na přítomnost a budoucnost. Na řešení současné situace.
Získáte pocit uvolnění, prevenci pro období stresu a zátěže.

Skupinová, nebo individuální sezení?
Skupinová arteterapie má nespočet výhod. Lidé s podobnými potřebami si poskytují vzájemnou podporu a pomáhají si v řešení problémů. Členové se dokáží poučit ze zpětné vazby od lidí ze skupiny, což je neocenitelnou zkušeností. Pravidelná skupinová sezení probíhají v Jičíně, více zde.

Individuální sezení je intenzivnější a intimnější. Je prostor dostat se do hlubších témat.

Arteterapeutická sezení začínají rozhovorem, tvořením a následně rozhovorem nad obrázkem.

V případě potřeby je možnost telefonní a e-mailové konzultace během terapie.

Cena za arteterapii (90 min.) – 1200 Kč

Art koučink

Art koučink je cesta, jak se přes svou kreativitu dostanete k cíli. Tvoření nám pomáhá během sezení hledat řešení a zvyšuje energii k realizaci našich cílů.

Cílem setkání není vytvořit výtvárné dílo. Jde nám o to co nejlépe vizualizovat představu, abychom vytvořili konkrétní plán k realizaci Vaše zadání.
Art koučink je kreativní cesta k tomu, jak dosáhnout toho, co chceme. Je to technika rozmanitá a osobnostně obohacující.

Její výhodou je, že člověk má po sezení vyobrazené řešení, které si sám vytvořil. Může nahlédnout na svou situaci a pracovat na sobě. Vlastně vytvořené dílo je tak zápisníkem cesty.

Proces je podobný koučingu, avšak s přesahem do arteterapie a artefiletiky. Pracuje se s výtvarnými technikami.

Koučování zahrnuje 5-10 sezení s klientem po 60 až 90 minutách.
Délka koučování je individuální, většinou 6 – 12 měsíců.

V případě potřeby je možnost telefonní a e-mailové konzultace během koučování.

Cena za art koučink (90 min.) – 1450 Kč


Nulté sezení

Na nultém sezení se navzájem představíme a já Vám vysvětlím průběh sezení. Zajímají mne zkušenosti s arteterapií či koučováním a hlavně „téma“, s kterým za mou přicházíte.

Sezení arteterapie trvá 1,5 až 2 hodiny. Koučování 50 – 60 min. V obou variantách probíhá sezení každé 2 až 3 týdny. Během tohoto času dochází „zpracovávání“ práce na sezeních.

Veškeré informace jsou přísně důvěrné.

Arteterapeutické sezení

První sezení arteterapie začíná rozhovorem a vyladěním se na tvořivou práci. Během úvodního rozhovoru se věnujeme tématu, na kterém budeme pracovat. Poté následuje samotná arteterapeutická práce, kdy zadávám dle předchozího rozhovoru téma na zpracování. Každý klient je individuální a proto volím takovou techniku, která mu vyhovuje a posune ho dál. Po samotném tvoření následuje rozhovor nad dílem, nad procesem a nad tím co se v klientovi děje.

Během sezení používám různá výtvarná média, imaginativní obrázky a karty.
Vzniklá díla při dlouhodobé spolupráci zůstávají u mne v ateliéru. Díla předám po ukončení spolupráce či na vyžádání.

Platby jsou při provedeny na místě oproti dokladu či na fakturu s týdenní splatností.
Slevy poskytuji samoživitelkám a lidem v životní nouzi.
Cena je uvedena včetně DPH.

Domluvené sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem.
V případě, že tato lhůta není dodržena, požaduji úhradu v plné výši.

Sezení nejsou hrazena pojišťovnou.