Koučování a konzultace

Psychologické koučování

Koučink je účinnou metodou osobního rozvoje, která je vedena formou rozhovoru. Zaměřuje se na osobní rozvoj a pomáhá odstranit psychologická omezení. Vede k větší aktivitě na Vaší cestě ke změně v osobním či pracovním životě. Koučování je zaměřené na budoucnost a není terapií. Nehledá příčiny problémů v minulosti či dětství. Hledá řešení.

Spolupráce je vhodná ve chvíli, kdy se chcete v životě posunout dál a najít co nejefektivnější řešení.

Koučink je cesta, jak si uvědomit co opravdu chceme a jak toho dosáhnout. Během rozhovoru si klient sám určuje, jak bude postupovat k dosažení cíle.

Koučování zahrnuje 5 -10 sezení s klientem po 6090 minutách.
Délka koučování je individuální ale většinou 6 – 12 měsíců.

V případě potřeby je možnost telefonní a e-mailové konzultace během koučování.

Cena za koučování (60 -90 min.) – 1850 Kč

„Včerejšek je ten tam,
zítřek nám není znám,
ale dnešek, to je dar.“

Individuální sezení

Individuální setkání jsou zaměřena na osobní rozvoj za použití různých psychologických, převážně imaginativních a ozdravujících technik.

Cena za individuální sezení
50 min – 650 Kč
90 min – 950 Kč

Sleva pro studenty, matky na mateřské dovolené a seniory dle domluvy.


Koučovací sezení

Na začátku koučování se věnujeme tématu, s kterým za mnou přicházíte. Vydefinujeme si cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

V rámci koučování spolu můžeme efektivně pracovat v těchto oblastech:

  • Kariéra a osobní postup
  • Vztahy na pracovišti, osobní i rodinné
  • Plánování času
  • Budování sebedůvěry
  • Zlepšení výkonu ve škole
  • Zvládání konfliktů a šikany
  • a mnoho dalším oblastem…

Platby jsou při provedeny na místě oproti dokladu či na fakturu s týdenní splatností.
Slevy poskytuji samoživitelkám a lidem v životní nouzi.
Cena je uvedena včetně DPH.

Domluvené sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem.
V případě, že tato lhůta není dodržena, požaduji úhradu v plné výši.

Sezení nejsou hrazena pojišťovnou.