Jak pracuji

Nulté sezení

Na nultém sezení se navzájem představíme a já Vám vysvětlím průběh sezení. Zajímají mne zkušenosti s arteterapií či koučováním a hlavně „téma“, s kterým za mou přicházíte.

Sezení arteterapie trvá 1,5 až 2 hodiny. Koučování 50 – 60 min. V obou variantách probíhá sezení každé 2 až 3 týdny. Během tohoto času dochází „zpracovávání“ práce na sezeních.
Veškeré informace jsou přísně důvěrné.

Arteterapeutické sezení

První sezení arteterapie začíná rozhovorem a vyladěním se na tvořivou práci. Během úvodního rozhovoru se věnujeme tématu, na kterém budeme pracovat. Poté následuje samotná arteterapeutická práce, kdy zadávám dle předchozího rozhovoru téma na zpracování. Každý klient je individuální a proto volím takovou techniku, která mu vyhovuje a posune ho dál. Po samotném tvoření následuje rozhovor nad dílem, nad procesem a nad tím co se v klientovi děje.

Během sezení používám různá výtvarná média, imaginativní obrázky a karty.
Vzniklá díla při dlouhodobé spolupráci zůstávají u mne v ateliéru. Díla předám po ukončení spolupráce či na vyžádání.

Koučovací sezení

Na začátku koučování se věnujeme tématu, s kterým za mnou přicházíte. Vydefinujeme si cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

V rámci koučování spolu můžeme efektivně pracovat v těchto oblastech:

  • Kariéra a osobní postup
  • Vztahy na pracovišti, osobní i rodinné
  • Plánování času
  • Budování sebedůvěry
  • Zlepšení výkonu ve škole
  • Zvládání konfliktů a šikany
  • a mnoho dalším oblastem…

Artekoučovací sezení

Sezení art koučingu jsou kombinací arteterapie a koučování. Od samotného koučování se liší samotným tvořím přesahem.